xunzi

荀子 xunzi xunzi was also a big fan of confucius xunzi xunzi believed human nature is not very nice so we need rituals to keep us in check from the xunzi 23:A:1 subscribe   Leave this field empty if you’re human:   zhizu coffee wuwei water rain baby swimming travel fancy stuff chaos luck empty … Read more